Kartläggning av andel invandrad arbetskraft

Sörmlands Företagsarkiv planerar att kontrollera vilka företag i länet som under efterkrigstiden haft stor andel invandrad arbetskraft. Enligt företagsarkivet så ligger flera forskningsprojekt om integrationen av tidigare arbetsinvandring i startgroparna, bland annat på Mälardalens högskola. För att kunna göra inventeringen söker nu företagsarkivet ett bidrag på 300 tusen kronor.
Föreningen Företagens arkiv i Sörmland bildades 1995 och det är en idéell förening som syftar till att omhänderta kulturgeografiska intressen från näringslivet i Sörmland.