Nårabs sopor ska granskas

KLIPPAN. Innan årsskiftet ska Länsstyrelsen fatta beslut om renhållningsbolagets Nårabs sophantering är återvinning eller deponering.
Nårab bearbetar hushållsavfallet i så kallade bioceller på soptippen i Hyllstofta utanför Klippan, och processen tar mellan tre och fem år. Nårab anser att det är återvinning, men Länsstyrelsen har hittills ansett att det är deponi. Om Länsstyrelsen också efter granskningen anser att rötningen av sopor är deponi, kan Nårab tvingas betala miljonbelopp i avfallsskatt.