HIV ökar i Skåne trots ökad information

Idag är det internationella AIDS-dagen. Sedan diagnosen HIV kom för snart 20 år sedan har drygt 800 personer smittats i Skåne. I genomsnitt upptäcks 35 nya fall om året och trots en ökad medvetenhet om hur smittan sprids o informationskampanjer så har antalet fall tillfälligt ökat i år.
- Hittills i år har ser vi en ökning. Vi har 41 nya HIV-fall men det är ännu svårt att säga att det är en trend, säger, Hans-Bertil Hansson, smittskyddsläkare i Skåne: Sedan 1985 har 831 personer i Skåne fått diagnosen HIV och omkring 230 personer har utvecklat AIDS. De flesta är idag döda men tack vare effektiva bromsmediciner är det nu färre av dom som smittas som utvecklar AIDS. Information och upplysning är de viktigaste vapnen i det förebyggande arbetet mot HIV. Till det får Region Skåne och Malmö stad sammanlagt 23 miljoner kronor per år i statliga bidrag. Anslagen har legat på i princip samma nivå under hela nittiotalet och fram till nu. Det mesta av pengarna går till sjukvården. Uppdraget att informera ligger nu mer oftast på frivilligorganisationer, som till exempel Noaks Ark i Malmö. Där har man i år har utbildat omkring 4000 personer och det är en ökning med närmre 30 procent jämfört med tidigare år. Eva Eklund ansvarar för utbildningen. - Särskilt det senaste året har vi märkt ett mycket större behov av information och utbildning eftersom man inte inte kan få den kunskapen någon annanstans. Innerst inne vet alla att AIDS och HIV finns ute i samhället och Eva Eklund tror att det är svårt att verkligen sänka antalet HIV-fall med bara information. - Vi är inga maskiner utan människor med känslor, jag tror inte på någon nollvision, säger hon.