- Industrierna måste följa teknikutvecklingen.

Det sa Stora Ensos vice koncernchef Björn Hägglund vid Ingeniörsklubbens årsmöte, den så kallade Tomasmässan i Falun igår.
De senaste årens utveckling med allt högre produktion och allt färre anställda inom basindustrierna, kommer att fortsätta under överskådlig tid på grund av teknikutvecklingen. Det är i alla fall den bild som flera industriledare tecknade vid Falun-Borlänges Ingeniörsklubbs Tomasmmässa i Falun i går. Stora Ensos vice koncernchef Björn Hägglund var en av talarna, och han menar att inget företag kan överleva på lång sikt, om man inte hänger med i teknikutvecklingen. - Investeringar i förbättrad produktion i mer effektiva fabrikar, är ju en förutsättning för att verksamheten ska må bra på lång sikt. Så även om en modern maskin gör mer per arbetad timma så är det ändå det som håller jobben kvar i regionen, säger han till dalanytt. Det är idag inte svårt att få tag på folk till industrierna i dalarna, men enligt Björn Hägglund så kan det bli svårare i framtiden. - Intresset för naturvetenskapliga utbildningar på både gymnasiet och högskolan är inte så högt som vi skulle vilja, säger Björn Hägglund. Om man ser till framtiden så tror Björn Hägglund att produktionsprocesserna kommer att bli allt mer effektiva. Men han tror också att produkterna kommer att skilja sig mycket i framtiden, om man jämför med dagens produkter. - Vi kanske till exempel får se förpackningar som talar om om ett livsmedel transporterats under för varma förhållanden. Och jag tror att det bara är fantasin som sätter gränser för vad man kan göra inom teknologin, menar Stora Ensos vice koncernchef, Björn Hägglund.