Många osäkra på familjeläkarsystemet

På måndag startar listningssystemet inom primärvården fullt ut. Men många patienter är ännu osäkra på vad listningssystemet betyder.
Vårdcentralen på Gråbo får i stort sett varje dag ta emot samtal från oroliga patienter. Listningen innebär att alla har fått möjlighet att välja en egen familjeläkare och vårdcentral. Omkring 3500 gotlänningar har velat byta läkare eller vårdcentral. De som vill ha en annan läkare eller vårdcentral än de blivit tilldelade, får göra en ansökan till den vårdcentral och läkare där de vill vara listade, och får sedan vänta på en ledig plats hos den läkaren.