Hofors och Sandviken delar näringslivssatsningarna

Privata Nyföretagarcentrum i Sandviken får inte sitt avtal förlängt med Sandvikens kommun. Istället vill Sandvikens kommun tillsammans med Hofors kommun skapa ett eget nyföretagarcentra kallat Etablera Hofors - Sandviken.
Det för båda kommunerna gemensamma nyföretagarcentrat kommer att etableras i tillväxtkontoret i Sandviken. Där ska det verka sida vid sida med EU-enheten, Turism- och trafikenheten, Invandrarbyrån , vuxenutbildningen samt Arbetsmarknadsenheten.