Tonårsaborterna minskar

Under första halvåret i år märks en tydlig nedgång av tonårsaborterna i Sörmlands län. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
Minskningen sker framför allt bland de äldsta tonåringarna. Bland de yngsta ses ingen nedgång, enligt den statistik som Socialstyrelsen presenterade idag. Förra året var Sörmland ett av dom län där aborterna ökade mest, speciellt i åldersgruppen 15 till 16 år.