Skånska energi skapar lokal aktiebörs

Idag öppnar en unik liten aktiebörs i Skåne. Det är Sparbanken Finn som tar hand om affärerna med elbolaget Skånska Energis aktier.
Bolaget har 16.000 abonnenter, därav är ettusen aktieägare. För två år sedan såldes aktier ut för 125 kronor och nu tror VD Morris Bratt själv, på en kraftig kursstegring, trots att utvecklingen på börsen i övrigt pekar nedåt. - Vi tror på en ökning på grund av bolagets historia. Skånska Energi är helt obelånat, vi har inflyttning till nätområdet och därför en ökad förbrukning. Vi ser en tillväxt helt enkelt, säger Morris Bratt. Skånska Energi har sitt huvudkontor i Södra Sandby, den lokala anknytningen är den främsta orsaken till att bolaget inte noterar sig på en vanlig aktielista. - Vi vill sköta affären med lokal bank, därför har Sparbanken Finn fått det här uppdraget. Men tänk om något större konkurrerande elbolag börjar köpa upp aktier för att ta över? - Ja, den risken finns alltid.