Något färre tonårsaborter

För första gången på flera år minskade aborterna bland tonårsflickor något under årets sex första månder. Det visar statistik från Socialstyrelsen.
Minskningen sker framför allt bland de äldsta tonåringarna. Bland de yngsta ses ingen nedgång. Men skillnaderna är stora mellan länen. I Västra Götaland, Västernorrland och Västerbotten ökar aborterna bland tonåringar. I Södermanlands, Jönköpings och Östergötlands län märks en tydlig nedgång av tonårsaborterna.