Sjuksköterska prickas - gav fel vaccin

En sjuksköterska vid en vårdcentral i Värmland har prickats av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
Sköterskan skulle ge en tre månader gammal bebis vaccin mot bland annat difteri, kikhosta och polio. Men på grund av hög stress tog sjuksköterskan fel vaccin och gav ett vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Ett vaccin som ska ges först vid ett års ålder. Barnet utsattes dock inte för någon skaderisk, enligt nämnden. Nu har rutinerna vid vårdcentralen ändrats. All vaccinering sker i dag efter tidsbeställning, så att ingen personal ska behöva känna sig stressad av väntande föräldrar och barn - vilket var aktuellt i det här fallet.