Bidragsmöjlighet kan försvinna - Wahlén kritisk

Västernorrland kan förlora möjligheten att söka bidrag från EU till glesbygdsområden och områden med dålig tillväxt. Avtalet om så kallade mål ett pengar, även kallat strukturfondsmedel ska nämligen förhandlas om och miljöpartiet vill tillsammans med borgarna stänga möjligheten för Norrland att söka pengarna. Vilket vänsterpartiets riksdagsledamot Gunilla Wahlén kritiserar hårt.
Miljöpartiet och borgarna anser att strukturfondssystemet är alldeles för krångligt och att pengarna bara vandrar runt i EU-systemet. De vill istället arbeta för att sänka medlemsavgiften till EU. Gunilla Wahlén håller med om att systemet är komplicerat men påpekar att det inte är möjligt att få en lägre medlemsavgift. Eftersom det rör sig om två helt skilda förhandlingar måste man ändå betala lika mycket trots att man inte söker stödet.