Vill göra länet till knutpunkt för godstransporter

Representanter för näringslivet i länet finns med i en svensk/norsk delegation som just nu är i Newcastle i England.
De är där för att undersöka förutsättningarna för en godstransportkorridor - genom Mittnorden och över mot England. - Ska det här vara en lönsam verksamhet krävs det att det finns gods att frakta i bägge riktningar, säger Sven-Erik Johansson från Åkeriföreningen i Östersund, som är en av delegaterna. - Det går mycket gods in i Sverige via Göteborg-Varberg och sedan från söder till norr. Vi tycker det vore en smart idé att ta in det mitt i landet och kunna sprida det åt ömse håll, från till exempel Östersund, säger Sven-Erik Johansson till Radio Jämtland.