Administrativt arbete stjäl tid från patienter

Läkare vid akutkliniker lägger idag nästan halva sin arbetstid på administration. Det visar en studier som revitionsföretaget Komrev gjort på elva av landets akutkliniker.
Det är på uppdrag av Landstinget som undersökningen nu gjorts, och som visar att läkare vid de elva akutlinikerna lägger ungefär 50 procent av sin arbetstid på administrativa uppgifter. Mattias Valborg arbetar som jourläkare på Mora lasarett, och han tycker att det blir alldeles för mycket administrativt arbete. - Jag journalför mina bedömningar, jag skriver ett så kallat akut-PM, jag dikterar inläggningsjournaler och röntgenremisser och sen skriver jag också en operationsanmälan om en operation behövs. Så det blir en hel del administrativt arbete, säger Mattias Valborg. Och allt det här arbetet går till sist ut över patienterna menar Mattias Valborg. - Det är patienterna som blir lidande i långa loppet, säger han till dalanytt.