Fritidsgårdar kan bidra till skolk

Fritidsgårdar kan ha en negativ effekt på vissa ungdomar. Det visar en rad studier vid Örebro Universitet där över 12000 ungdomar från såväl städer som landsbygd ingått.
- Vissa ungdomar dricker mer alkohol och skolkar mer från skolan när de börjar gå till Fritidsgård, säger Nico Koutakis som är en av dom som gjort undersökningen. Detta gäller förstås inte alla ungdomar som går till en fritidsgård. Men forskarna slår fast att fritidsgården kan vara en miljö som vidmakthåller och ibland accelererar problemen för vissa ungdomar. Men Louise Follin som är föreståndare för fritidsgården hemgården i Lund håller inte med undersökningen. - Jag kan ju inte arbeta på ett ställe och säga att det blir sämre av att de är här, och jag upplever det inte heller så i min vardag. Vi hjälper ju ungdomarna som har problem. Och problem har ungdomar idag, det konstaterar Louise Follin. Hon ser sin verksamhet som en kanal som kan slussa ungdomar rätt när de hamnat på fel väg i samhället.