Telekompris till Linköping

Erika Löfström som läser informatik vid Linköpings universitet har tilldelats Telia Prize 2002.
Hon får priset för sin uppsats om hur IT-tekniken kan användas som redskap för att fördjupa den lokala demokratin. Löfström, har specialstuderat Linköpings kommuns hemsida och undersökt hur möjligheten till tvåvägskommunikation utnyttjas av kommunen. Prissumman är på 30 000 kronor.