Allt mer biståndspengar delas ut i Askersund

Allt mindre pengar betalas ut i bistånd i form av olika bidrag, både i Sverige som helhet och i Örebro län. Men det är olika i olika kommuner. I Askersund till exempel, har summan som betalas ut i socialbidrag och andra bidrag ÖKAT med 36 procent jämfört med samma period förra året. I Lindesberg, Degerfors, Hällefors och Kumla har också biståndsposterna ökat, men Hällefors och Kumla får en stor del av summan betald av staten, eftersom det handlar om bistånd till flyktingar.
De kommuner i Örebro län som minskat kostnaderna för bistånd är framförallt Ljusnarsberg och Karlskoga. Totalt i hela Sverige så betalades 2,1 miljarder kronor ut i bistånd under tredje kvartalet i år. En sjundedel av de pengarna gick till flyktingar. Utgifterna för flyktingar har minskat med två tredjedelar de senaste sju åren, trots att antalet flyktingar har ökat under flera års tid.