Inget stopp för övergödningen i Sörån

Bollebygds kommuns försök att stoppa övergödningen i Sörån går inte bra. Inga avlopp som går ut i Sörån har setts över och reningsverket fungerar dåligt, skriver byggnads- och miljönämnden i sin rapport.
I höst påbörjades ombyggnaden av reningsverket i Töllsjö som renar Nolån, men ingenting har ännu gjorts åt Sörån för att minska övergödningen. Miljöinspektionen i Bollebygd föreslår att kommunen säger ja till ett förslag från Lygnerns Vattenvårdsförbund om att höja medlemsavgifterna för att ta hand om vattnen i och kring Lygnern.