Ronnebys kulturstipendiat utsedd

Ronneby kommuns kulturpris och kulturstipendium, går i år till kulturföreningen ISKRA och Dennis Stenmark.
Kulturföreningen får priset för sin ambitiösa satsning på musikarrangemang för ungdomar. Dennis Stenmark får kulturstipendiet för sina studier i grafisk design. Båda pristagarna tilldelas 10.000 kronor vardera.