Miljöutredningar samlas på hög

Landets miljöåklagare hinner inte med sitt arbete.
De båda miljöåklagarna för region Skåne och Blekinge har idag cirka 250 utredningar var på sina bord. Det kan jämföras med de omkring 50 ärenden som en åklagare i vanliga brottmål brukar ha. Situationen är densamma för landets alla 20 specialutbildade miljöåklagare som tillsattes för två år sedan. Vid utgången av oktober månad väntade mer än 4 000 ärenden på att behandlas i riket. Det skriver Sydsvenska dagbladet. Riksåklagaren, RÅ, har inte fått något gehör för sitt krav på ytterligare tio miljöåklagare för att beta av de explosionsartat växande högarna av obehandlade utredningar. Överåklagare Nils Rekke som ansvarar för miljöbrotten hos RÅ hoppas nu på att mindre allvarliga brott och förseelser rensas bort ur miljöbalken. Småbrott som idag tar mycket tid för polis och åklagare. Ett förslag med den innebörden har lagts i en utredning av statliga Miljöbrottskommittén.