Debut för (s) provval

Socialdemokraterna i Bohuslän skall för första gången genomföra ett internt provval inför nästa års riksdagsval. Medlemmarna i partidistriktet får välja ut tre män och tre kvinnor bland de förslag till kandidater som nominerats. Provvalet ska genomföras under två månader kring årsskiftet. Sedan tidigare har alla partier, utom vänsterpartiet, någon form av provval här i väst.