Riskfylld oljetransport förbi blekingekusten

Det enkelskroviga fartyget Byzantio, med 70 000 ton olja ombord, har under lördagen passerat Blekinge.
Fartyget befaras vara i lika dåligt skick som det oljefartyg som orsakat naturkatstrofen i Spanien. Svenska kustbevakningen har följt hennes väg på Östersjön under lördagen, och fartyget befann sig på lördageftermiddagen vid Bornholm. Där har danskarna tagit över och kommer att lotsa Byzantio förbi den danska kusten. I fredags försökte Greenpeaceaktivister stoppa Byzantio att gå från Talinn, men aktivisterna omhändertogs av polis och fartyget kunde börja sin färd mot Asien.