Ryska muséer vill lära av Jamtli

Jamtlis metoder för att lära ut historia till barn skall på export till Ryssland.
Till sommaren kommer 12 ryska muséitjänstemän till Östersund för att utbildas på Jamtli i den speciella pedagogik med levande miljöer som Jamtli utvecklat. Det beslutades när en delegation från länet nyligen besökte vän-provinsen Vologda i Ryssland. Länskulturchefen Mikael Cederberg hoppas på fortsatt utbyte: - Vi hoppas någon gång under 2004 kunna ordna en rysk vecka eller rysk månad där vi får se en del av den fantastiska scenkonsten de har i Ryssland, säger Mikael Cederberg till Radio Jämtland. Han hoppas även på utställningar av ikoner och annan rysk konst på länsmuséet.