Billigare tandvård – för dem som jobbar

Under det senaste halvåret har det blivit betydligt billigare för många att gå till tandläkaren. En dom i regeringsrätten i våras har lett till att flera hundra företag runt om i landet har tecknat förmånliga tandvårdsavtal för sina anställda.
Principen är densamma som vid köp av hemdator eller lunchkuponger. Arbetsgivaren betalar räkningen och kostnaden dras på lönen före skatt. I de allra flesta fall blir tandvården mycket billigare för den enskilde, trots att man inte längre har rätt till ersättning från försäkringskassan. Det kan bli uppemot 30 till 50 procent billigare beroende på vilken marginalskatt man har. I en bokhandel i Kalmar jobbar Christine Öhlin, hennes tandläkarräkning skulle ha kostat henne 5 000 kronor, nu behövde hon bara betala 3 000: – Jag tycker det har fungerat väldigt bra för min del. Min arbetsgivare drar det på min lön, säger hon. Du gjorde ett större jobb. Hade du övervägt att inte göra det om du inte ha kunnat betala så här? – Ja faktiskt. Det hade jag nog väntat med i så fall, säger hon. – Avtalen innebär både billigare tandvård och bättre tandhälsa, säger tandläkare Jyrki Mutka i Arninge utanför Täby norr om Stockholm. – I och med att det blir billigare måste man inte alltid ta den billigaste behandlingen man kanske inte drar ut en tand utan rotfyller den i stället och patienten får ha tanden kvar, säger han. Gäller inte arbetslösa Det privata vårdbolaget Praktikertjänst med 1 500 anslutna privattandläkare har fram till idag tecknat avtal med omkring 400 olika företag runt om i landet minst lika många har anmält intresse även Folktandvården har börjat teckna avtal med olika företag - även kommuner. Men tandläkaren Jyrki Mutka är också kritisk till systemet som inte omfattar alla. Även folktandvården har nappat De flesta är mindre företag med under tio anställda men även företag med uppåt 3 000 anställda har nappat. Även folktandvården, bland annat i Stockholm, Jönköping och Kalmar har så smått börjat teckna avtal med olika företag men också med kommuner. Nybro kommun i Kalmar län var den första kommunen i landet att erbjuda sina anställda billigare tandvård på detta sätt och flera kommuner har under hösten hört av sig, berättar folktandvårdens chef i Kalmar, Anders Nylander. – Nu är vi inriktade på att ställa upp för de företag som kontaktar oss och det är ganska många som gör det, säger han. Trots de många fördelarna är tandläkare Jyrki Mutka i Arningen norr om Stockholm ändå kritisk mot att systemet innebär att det blir billigare ju mer man tjänar och att systemet bara omfattar vissa: – Det är bättre om alla gynnas för det är nu en skillnad på folk och folk, säger han. Så det kan bli större gap mellan studerande och arbetslösa å ena sidan och de som har jobb å den andra? – Ja, så är det.
Maria Gustafsson, Ekot och Hasse Carlsson, SR Kalmar