Allt fler går till jobbet fast de är sjuka

Det är inte bara den svenska sjukfrånvaron som är hög. Dubbelt så många går till jobbet fast de är sjuka jämfört med för fem år sedan.
Många går till jobbet fast de är sjuka, det visar färska siffror från Arbetslivsinstitutet som frågat 3 000 yrkesarbetande svenskar om deras sjuknärvaro. Lärarna som toppar statistiken. Borta bara i nödfall Under hösten har Birgitta Pålsson dragits med en infektion men borta från jobbet som lärare i en Stockholmsförort det har hon bara varit någon enstaka dag när benen inte burit sen snabbt tillbaks trots sjukdom. – Det blir jobbigare för en själv när man kommer tillbaks. Det blir elever som kommer i kläm och det drabbar arbetslaget som får ta hand om mina elever om det inte dyker upp någon vikarie att det blir oordning på jobbet. Men det är väl inte ditt problem? Du måste väl tänka på din egen hälsa? – Som lärare gör man nog inte alltid det, säger Birgitta Pålsson. Hur funkar det att undervisa 20-30 ungar med infektion i kroppen? – Ja det går fast man kanske inte är sitt allra bästa jag, säger hon. Människovårdande yrken i topp Varannan svensk går ibland till jobbet fast de är sjuka. Sjuknärvaron människovårdande yrken har ökat kraftigt och så länge sjuknärvaron är så här hög lär inte heller sjukfrånvaron minska, säger professor Gunnar Aronsson vid Arbetslivsinstitutet: – Det här är en signal som vi bör vara väldigt vaksamma för. Jag tror det eliminera de andningspauser som behövs för att återhämta sig från stressen i dagens arbetsliv, säger han. Ekonomi och ingen ersättare avgörande Otillräckliga resurser, för mycket att göra och att ingen tar över arbetsuppgifterna när man är borta och så ekonomin att inte ha råd med karensdagen, det är några av orsakerna bakom den höga sjuknärvaron, enligt Gunnar Aronsson. Och det som är mest oroande är att de som väldigt ofta går till jobbet fast de är sjuka har fördubblats jämfört med för fem år sedan. – Nu har de ökat till 600 000, alltså 600 000 som väldigt ofta går till jobbet fast de är ganska illa däran, säger Gunnar Aronsson.
Karin Wickström, P1 Studio Ett