Kurdiska ungdomar i Norge söker skydd undan hot

I Norge har det skett en markant ökning i år av invandrarungdomar som flyr från tvång och hot i sina familjer. Norska organsiationen SEIF som hjälper ungdomarna har märkt en tredubbling i år bland de som behöver akut hjälp med en ny identitet och ett nytt liv.
Organsiationen SEIF har en viktig roll i norska regeringens arbete mot arrangerade äktenskap och tvång. Antalet ungdomar som är i akut behov av hjälp med en ny identitet har tredubblats i år. Det är både tjejer och killar. Föräldrarna accepterar inte deras sätt att leva i Norge. Här blev det en mycket kraftig debatt efter att svensk-kurdiska Fadmie Sahindal blev mördad av sin pappa i Uppsala och många har insett att mordhoten kan bli verklighet, säger Gerd Fleischer. – Ungdomarna började förstå att de mordhot de fått av sina familjer och föräldrar faktiskt kunde bli verklighet. Och genom mediafokuseringen fick de reda på att det fanns hjälp att få. Fadime-mordet har använts som ett hot i vissa familjer, säger hon. Största delen av de som hört av sig om akut hjälp i år kommer från kurdiska familjer.
Beatrice Janzon, Oslo