Utlänningar lämnade Elfenbenskusten

I västafrikanska Elfenbenskusten evakuerades på söndagen160 fransmän och andra utlänningar från stridsområde i landets västra del med franska militärplan.
Evakueringen gjordes från staden Man, vars flygplats på lördagen intogs av franska soldater, De franska styrkorna antas nu dra sig tillbaka till sin tidigare uppgift att agera buffert mellan regeringsstyrkorna och de största rebellförbanden i Elfenbenskusten.