Anfall mot Irak kostar 1.800 miljarder

USA:s kostnader för en eventuell invasion av Irak och en ockupation efter kriget kommer att uppgå till minst motsvarande 1.800 miljarder kronor.
Den siffran har en inofficiell grupp i den amerikanska kongressen kommit fram till skriver tidningen Washington Post idag. Om striderna blir långvariga och Saddam Hussein spränger landets oljefält kan de indirekta kostnaderna bli ännu högre och därmed påverka den amerikanska ekonomin under många år enligt kongressgruppen