USA vill se flygbolagens bokningslistor

Amerikanska myndigheter har begärt att få tillgång till de europeiska flygbolagens bokningsdatorer för att på förhand få veta vilka som reser med planen,
De amerikanska myndigheterna vänt sig till de europeiska flygbolagens samarbetsorganisation AEA med krav på ökad insyn. Det skäl som angetts är att förhandsinformation är ett viktigt verktyg i terroristbekämpningen. Flygbolaget SAS har enligt dess pressavdelning ännu inte fått någlon direkt begäran men man har ändå vän t sig till de skandinaviska datamyndigheterna för att undersöka om det är lagligt möjligt att tillmötesgå de amerikanska kraven.