Ny läkemedelsreform anses lyckad

Det har nu gått två månader sedan den nya läkemedelsreformen infördes. Reformen, som innebär att läkemedel på recept ska bytas mot billigare alternativ, skulle bli krånglig befarade många. Men det ser ut som att den nya reformen är lyckad ändå.
- Vi tycker att det har gått över förväntan. Det säger Karin Eriksson, som är chef för öppenvårdsapoteken i Falun och Rättvik. Syftet med att byta till likvärdiga läkemedel är att spara pengar åt samhället och patienterna. I Oktober gjordes 3500 byten i Dalarna, och varje byte innebär en besparing på i snitt 30 kronor, säger apotekaren Elisabeth Kalin i Läkemedelskommitten. I hela landet beräknas läkemedelsrecepten bli 100 miljoner billigare per år. För Dalarnas del blir den siffran 3 miljoner om året. Det fanns farhågor innan reformen tex att kunderna inte skulle vilja ha andra läkemedel. Men det har visat sig att läkarna ofta skriver ut det billigaste alternativet från början. Och det tror apotekarna beror på en bra förberedande dialog med landstinget. - Jag kan konstatera att man gör det här förberedande arbetet som vi gjort innan. För då fungerar det bra menar Karin Eriksson. Att reformen inte skulle fungera verkar vara ett Stockholmsproblem, där det finns många privatläkare och svårt att få ett samlat grepp på informationen. Och Karin Eriksson är nöjd så här långt. - Vi får jobba lite mer med information till vissa kunder, men i det stora hela reagerar våra kunder bra och de verkar förstå den här nya reformen, säger hon till Dalanytt.