Regnet hotar potatisskörden

Stora delar av den skånska åkermarken står under vatten.
De senaste dygnen har det fallit närmare hundra millimeter regn. Och slutar det inte att regna går mycket av årets potatisskörd förlorad. - Marken är nu så vattenmättad att potatisen drabbas av kvävningsskador om det faller mer regn, säger Lennart Nilsson, potatisodlare i Fjälkinge utanför Kristianstad. Och efter en kvävningsskada är potatisen inte lagringsduglig. Och kan potatisen inte lagras innebär det problem för leveranserna senare i höst och vinter.