Bo på båtar – nödlösning för flyktingar

Det är brist på bostäder för asylsökande som kommer till Sverige. En idé är att de ska bo på boendeplattformar som placeras på olika platser i Sverige. Migrationsverkets generaldirektör Lena Häll-Eriksson kallar det för nödlösningar.
– I sak är vi överens om att bostadsplattformar och båtar är nödlösningar. Men vi anser att vi måste undersöka alla alternativ för att ha handlingsberedskap för framtiden, säger Lena Häll-Eriksson. Migrationsverket måste till nyår ha hittat 2000 nya platser till de asylsökande som kommer till Sverige.De bostäder som migrationsverket diskuterar att hyra är egentligen flottar stora som fotbollsplaner med en hotell-liknande byggnad som rymmer mellan 300 och 600 personer. Gotland, Uddevalla och Oskarshamn är tre av de kommuner som kan komma att upplåta hamnplats åt flyktingbåtarna. Besked om att hyra båtarna kommer i veckan men i helgen sa migrationsminister Jan O Karlsson till nyhetsbyrån TT att vi måste klara strömmen av asylsökande utan att ta till så drastiska åtgärder som bostadsplattformar. Han ville inte se flyktingbostäder längs Sveriges kust – istället tyckte att Jan O Karlsson att man skulle söka tomma lägenheter i Norrland. Men det är inte så lätt enligt Lena Häll Eriksson, eftersom det är svårt att få tag på personal att ta hand om flyktingarna där det finns tomma bostäder. Hon tycker det är synd att Jan O Karlsson lägger sig i verkets arbete. – Det är vi som ska lösa problemet att få fram de bostäder till de asylsökande som behövs.
Edvard Unsgaard