Hög arbetslöshet bland invandrare i länet

Arbetslösheten bland invandrare i Kronobergs län är tre gånger högre än bland svenskar.
Trots att många har stor kompetens inom sina yrken, vill arbetsgivarna hellre anställa svenskar. Enligt Helen Edberg på Länsarbetsnämnden handlar det ofta om okunskap och rädsla för det okända bland företagen. Fateh Junesi, som kom till Sverige från Iran när han var 12 år, har en gedigen högskoleutbildning, och han har sökt 200 jobb det senaste året, men utan att få napp. På anställningsintervjuer har han fått frågor om sina privata vanor. - En arbetsgivare frågade om jag äter griskött, berättar Fateh Junesi. Länsarbetsnämnden arbetar med att försöka ändra attityden bland arbetsgivarna, men det går sakta. Enligt årets statistik är 4 procent av svenskarna i länet arbetslösa eller i olika arbetsmarknadspolitiska program. Bland utomnordiska medborgare är den siffran 13,5 procent.