Billigare tandvård med avtal

Flera hundra företag runt om i landet har under det senaste halvåret tecknat tandvårdsavtal för sina anställda, enligt samma princip som vid köp av hemdator eller lunchkuponger.
Det innebär att arbetsgivaren betalar räkningen och kostnaden dras på lönen före skatt. I de allra flesta fall blir tandvården då billigare för den enskilde, trots att man inte längre har rätt till ersättning från försäkringskassan. Det kan bli uppemot 50 procent billigare beroende på vilken marginalskatt man har. De flesta företag som tecknat tandvårdsavtal är mindre företag med under tio anställda, men även företag med uppåt 3.000 anställda har nappat.