Beslut om flytande bostäder för asylsökande

Generaldirektören på Migrationsverket, Lena Häll Eriksson, är inte överens med migrationminister Jan O Karlsson i frågan om huruvida bostadsplattformar ska kunna användas som bostäder år asylsökande.
I helgen sa migrationsministern att bostadsfrågan måste kunna lösas på andra sätt, exempelvis genom att använda tomma lägenheter i Norrland. Men Lena Häll Eriksson säger till Ekot att Jan O Karlsson inte ska lägga sig i migrationsverkets arbete och att verket den här veckan ska besluta om flytande bostadsplattformar ska kunna användas som bostäder för asylsökande. Gotland, Uddevalla och Oskarshamn är tre av de kommuner som kan vara aktuella.