Fler män i viktiga departement

Ekots granskning av könsfördelningen hos statssekreterarna, som är de högsta politiskt tillsatta tjänstemännen i departementen, visar att ju mer makt ett departement har, desto fler män finns det bland statssekreterarna.
Statsrådsberedningen och finansdepartementet är de två mest inflytelserika departementen och där är bara en tredjedel av statssekreterarna kvinnor. I de övriga departementen är siffran drygt 43 procent.