Studieförbund ordnar utbildning till Saabarbetare

Studieförbunden i vårt område kommer att spela en viktig roll när Saab säger upp anställda i Trollhättan. Detta enligt arbetsförmedlingens chef . Ännu har inte några kontakter tagits, men de studieförbund som Radio Väst har varit i kontakt med ser positivt på att hjälpa till och ta fram utbildningspaket till anställda på Saab som blir uppsagda.