Folkpartiet I Luleå vill sälja LLT

Folkpartiet i Luleå lägger nu fram ett eget budgetförslag. Bland annat vill de sälja LLT och renhållningsbolaget.
Med sitt budgetförslag vill folkpartiet visa att det med ett modernare ledarskap går att få fram resurser till som dom ser det viktiga områden. Genom bland annat entreprenadlösningar och utförsäljning av kommunala bolag kan kommunen satsa 18 miljoner kronor på skolan och 13 miljoner kronor på äldre- och handikappomsorgen i Luleå kommun. Förslag på kommunala bolag som folkpartiet anser kan säljas ut är till exempel Luleå kommunala renhållning AB och Luleå lokaltrafik.