Regnet ställer till det

Nu kommer rapporter om vad regnet fått för konsekvenser i Kalmar kommun. Ett trettiotal fastighetsägare har det senaste dygnet drabbats av översvämningar sen kommunens avloppsledningsnät inte längre klarar av att ta hand om allt vatten. Den gångna natten fick personal rycka ut och stänga av flera av pumpstationerna och det regnblandade avloppsvattnet släpps istället ut i miljön.