Handikappanpassade övergångställen kan bli bättre

Övergångsställen anpassade för rullstolsburna blir dödsfällor för blinda, det berättade vi i Upplandsnytt för ett tag sedan. Men i Stockholm så finns det sedan många år tillbaka en modell för övergångsställen som passar för alla former av handikapp.
- Det är alltså en speciell utformning som tillgodoser såväl rörelsehindrade som synskadade, som ligger till grund för Stockholmsmodellen, säger Anders Bodeberg på vägverket i Stockholm. Ett övergångsställe enligt den så kallade stockholmsmodellen fungerar genom att man bland annat använder mönstrade plattor, så att den synskadade kan känna sig fram, men samtidigt med en ramp där den rullstolsburna kan ta sig ner från trottaren. De här ideerna är inte nya för Pierre Savard på tekniska kontoret i Uppsala, som säger att man redan idag arbetar mycket med handikappanpassningen av övergångsställen i Uppsala, men att det finns en del kvar att göra: - Jag tror att vi kommer att pröva det här med olika färgsättningar på plattorna, så att den synskadade som har en liten synrest kvar lättare kan se var övergångsstället börjar. För en månad sedan så slog Synskadades Riksförbund larm om dom farliga övergångsställena, som för dom består i den ramp som ska underlätta för rullstolsburna, men som gör att blinda inte vet när dom lämnar trottoaren. - Då känner ju inte jag om jag befinner mig ute på gatan eller på trottoaren, sa då Henrik Götesson på synskadades riksförbund i Uppsala. Problemet har alltså varit att hitta en lösning som passar alla handikapp. - Det är det problemet vi brottas med. Men vi försöker att bygga en del av övergångsstället för blinda och en del för synskadade, säger Pierre Savard.