Facket säger nej till helgarbete

I Skara vill Swedish Meats öka produktionen av köttbullar genom att låta dom anställda även jobba på helgerna. Ett förslag som förts fram är en modell där dom anställda jobbar fyra dagar och sen är lediga fyra dagar. Men facket gör tummen ner.
Enligt Swedish Meats är bakgrunden den att hälften av alla köttbullar som säljs i handeln säljs just på helgerna. Samtidigt menar företaget att arbetsmiljön skulle bli bättre ifall dom cirka 200 som jobbar med köttbullsproduktion i Skara istället för fem-dagars skift jobbade fyra dagar och sen är lediga fyra. Men facket håller alltså inte med och i decentrala förhandlingar mellan fack och arbetsgivare kom man inte överens. - Det blir i praktiken arbete tre helger av fyra. Ohållbart, menar Mikael Ringqvist, ordförande för Lisfacket på Swedish Meats. Nu har istället en arbetsgrupp med representanter från båda fack och arbetsgivarna bildats och nya alternativ är att låta dom anställda jobba tre dagar och vara lediga tre, eller att införa rena helg-skift.