Tonårsaborter ökar i länet

Tonårsaborterna ökar i Västernorrland. Därmed går Västernorrland emot trenden för landet som helhet, där tonårsaborterna för första gången på flera år minskar.
Under första halvåret i år gjordes 70 tonårsaborter i Västernorrland - en ökning med 16 procent jämfört med samma period i fjol. Västernorrland har länge legat under genomsnittet då det gäller antal tonårsaborter i landet. Men förra året hände något och det blev en markant ökning som har fortsatt i år. Vad ökningen beror på vet man inte riktigt. År 1996 gick tonårsaborterna upp hastigt på grund av den skrämselrapport om p-piller som släpptes året innan. Men åren därefter sjönk siffran tillbaka till normal nivå i stora delar av landet, däribland Västernorrland. Men nu har det alltså skett en ökning av tonårsaborterna i länet igen. Enligt Klas Hedberg vid Socialstyrelsen finns det ingen riktig förklaring till varför det har hänt. Han tror inte att det beror på en rädsla för p-piller eftersom det har gått så lång tid sedan rapporten 1995. Och sommarens uppmärksamhet kring p-pillrens bieffekter kan inte ha hunnit påverkat årets siffror, säger han.