Tvist ledde till stöld och skadegörelse

Tvisten mellan Vägverket och ett schweziskt företag som tidigare arbetat med det stora reningsprojektet vid Örserumsviken i Västerviks kommun har nu fått märkligt stora proportioner. I fredags kväll kom folk från det schweiziska företaget upp till arbetsplatsen vid örserumsviken. Det var åtta män med två stora lastbilar som kommit dit för att montera ner och transportera bort delar av reningsanläggningen.
Ulf Gustafsson, som ingår i Vägverkets projektledning, säger att de hann klippa av en del elkablar, och koppla loss elkablar och rör och de hann släppa ut ett kemiskt polymermedel. Parterna är oense om ett avtal där Vägverket enligt Ulf Gustafsson har fullgjort alla sina förpliktelser, men han säger också att det inte är ovanligt med diskussioner i branschen när det gäller hur man ska tolka avtal om arbete och material. Vägverket har nu lämnat in polisanmälan om skadegörelse, stöld o misstänkt miljöbrott. Avtalet med schweizarna gällde ungefär en fjärdedel av den totala projektsumman på runt 60 miljoner kronor.