Matmissbruk sprider sig

Nästan varannan kvinna på hemmet Lunden i Lund lider av matmissbruk, det visar hemmets egen statistik.
På hemmet Lunden arbetar personalen aktivt med missbrukarnas ätstörningsproblem sedan drygt ett år tillbaka. Utbildning och ätstörningsgrupp har gjort att personalen kan handskas bättre med kvinnor som har kombinerat mat- och drog missbruk. Kia Harkell, är socialpedagog på Lunden, menar att problemet med matmissbruk sprider sig snabbt bland kvinnorna. - Det är lätt att gå upp i vikt här eftersom man inte rör sig så mycket och det föder ångest. Då kan de ta efter beteendet av varandra. Lisa Lundblad som är sjuksköterska på Lunden menar att ätstörningar och drogmissbruk ofta går hand i hand. - Har man ett matmissbruk så lär man sig att amfetamin håller hungern nere och det kan bli en ingång till ett narkotikamissbruk.