Prishöjning hos Svensk kassaservice

Från och med 1 januari höjer Svensk kassaservice priset på inbetalningskort till postgirot. Priset höjs med 10 kronor från 25 till 35 kronor. Prisförändringen görs för att täcka kostnader för verksamheten i Svensk kassaservice.