Sjukresor ska bli mer miljövänliga

Alltför många sjukresor sker idag med egen bil eller taxi och är därmed dåliga för miljön. Det anser landstinget Sörmland, som nu vill miljöanpassa sjukresorna och styra över resandet till kollektivtrafik och till nya landstingsdrivna linjer med specialfordon.
I oktober i år gick 17 000 sörmländska sjukresor antingen med taxi eller med privat bil. Knappt 1 000 gick med den specialla landstingslinjen Pulsen, som går från Vingåker över Katrineholm och Flen till Eskilstuna, och bara ett par hundra resor med vanlig kollektivtrafik. Men nu vill landstinget att resandet ska bli mer miljövänligt. Därför ska bland annat speciella fordon med upp till åtta platser, både vanliga sittplatser och rullstolsplatser, sättas in efter särskild titabell på fem linjer som ska genomkorsa länet och i ett par fall också fortsätta till Uppsala. Samtidigt ska fler resor styras över till Pulsenlinjen. Bo Pettersson är ordförande för handikapporganisationernas samorganisation i länet och tycker det är rätt att landstinget tar sitt miljöansvar. Men han befarar att väntetiderna kommer att öka. Britt-Marie Rönnbäck, chef för handikapp och habilitering i landstinget, tror inte att eventuellt ökade väntetider kommer att ses som nåt större problem bland patienterna.