Borås Ridhus i ekonomisk kris

Borås Fältrittklubb och Borås Ridhus har stora ekonomiska problem, så stora att man överväger att upprätta en kontrollbalansräkning. Just nu arbetar man intensivt med att värdera tillgångarna i föreningen, så att framför allt Ridhusbolaget ska klara sig undan konkurs.
Ridklubben, med sitt aktiebolag som förvaltar Ridhuset, har haft problem i många år. Det har handlat om personfrågor, tävlingssatsning, miljöfrågor och inte minst ekonomi. Men informationen är knapphändig. Ordförande Ulf Törnblom vill inte uttala sig om den känsliga situationen. Han säger bara att det är värre i år än förra året och att man, med hjälp av sponsorer, ska försöka rädda situationen. Klubben går, enligt uppgifter till Radio Sjuhärad, med nästan en halv miljon kronor i underskott i år, och ridhusbolaget med 140.000 kronor i förlust. När tillgångarna understiger hälften av aktiekapitalet, som är på 100.000 kronor, måste man upprätta en kontrollbalansräkning. Där vägs tillgångar mot skulder, och därefter måste bolagsstämman avgöra om bolaget är i balans eller måste försättas i likvidation. Borås Ridhus AB är på väg dit och fältrittklubbens ekonomi är också mycket dålig. För att undvika en konkurs måste klubbens tillgångar, framför allt hästarna, kunna uppskattas till ett så stort värde att revisorerna godkänner bokslutet. Annars blir det konkurs.