Upplands första tjejjour

Snart startar upplands första renodlade tjejjour. Det är en grupp i Norrtälje som tycker att också unga tjejer måste ha någonstans att vända sig när dom behöver hjälp.
- Vi tjejer eller kvinnor som gått ihop i den här föreningen har upplevt att det behövs en förening bara för tjejer, säger Sofie Ahlholm, ordförande i Norrtäljes nystartade tjejjour. Kvinnojourer finns det gott om, men för de som är under tjugofem är det svårare att veta var man ska vända sig när man behöver stöd i någon form. Jouren är tänkt att fungera som en fristad för dom som utsatts för någon form av våld,- fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Förebilden är tjejjouren i stockholm. Tanken är att man ska ha telefontid under torsdagskvällarna, och att det ska finnas en lokal dit man kan komma. Men det är framförallt via den blivande hemsidan som man räknar med att bli mest kontaktade. Någon gång efter årsskiftet ska allt vara igång. - I januari ska alla gå på telefonjourskurs så vi räknar med att vara i gång någon gång i februari.