För höga vinstkrav stoppade Degeforsaffär

Finansmannen Carl Bennet ville satsa 13 procent av kapitalet men få 85 procent av aktier och eventuell vinst från det nya bolag som skulle driva Degerfors stålverk.
Det nya bolaget skulle få köpa Degerfors stålverk för en krona. Det var oacceptabla villkor för Avesta Polarit. Det skriver Avesta Polarits koncernchef Ossi Virolainen i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag. Enligt Ossi Virolainen brukar Avesta Polarit normalt inte kommentera förhandlingar som förts men i fallet med Degerfors Stålverk har det spridits så mycket felaktig information att företaget känner sig tvingat att göra ett undantag. Enligt Ossi Virolainen var Avesta Polarit berett att sälja för en krona och teckna avtal om köp av råvara men det är inte försvarbart gentimot Avesta Polarits aktieägare att teckna ett avtal som innebär att Avesta Polarit tar i stort sett alla risker medan Carl Bennet tar huvuddelen av vinsten, menar Ossi Virolainen.