Kanotledernas säkerhet utreds efter dödsolycka?

Sommarens tragiska dösolycka när en dansk pojke fastnade i kraftverksdamm vid Sälboda kraftstation gör att länsstyrelsen vill utreda hur man kan öka säkerheten för kanotister.
Sommarens tragiska dösolycka när en dansk pojke fastnade i kraftverksdamm vid Sälboda kraftstation gör att länsstyrelsen vill utreda hur man kan öka säkerheten för kanotister. Myndigheten vill göra en risk- och sårbarhetsinventering för Arvika, Eda och Årjängs kommuner om kanotleders kontakt med kraftverksdammar, särskilt i samband med höga flöden. Även risker i samband med exempelvis skogsbrand, åska och skyfall ska också utredas. Länsstyrelsen har sökt medel hos Krisberedningsmyndigheten för att finansiera utredningen.