Gruvorna största nedsmutsarna i länet

Gamla gruvområden, stängda eller fortfarande i drift är de mest förorenade områdena i länet. Det visar en inventering som länsstyrelsen gör just nu.
Orsaken till att utredningen görs är oro för att farliga ämnen ska rinna ut och nå grundvattnet. Arbetet med att kartlägga var de förorenade områdena finns i länet har pågått i fyra år. Arbetet ska fortsätta ytterligare ett par år och så småningom blir det också fråga om att sanera de nedsmutsade områdena. Det är ännu inte bestämt vilka områden det handlar om eller vem som ska betala.